zamówienie na:

Remont drogi gminnej Nr 060419C w miejscowości Stablewice

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 24 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usług Drogowych REN-DROG - Spółka Cywilna Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorski, ul. Smoleńska 41, 85-871 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 282.261,52 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 
Przedmiotem zamówienia jest
remont drogi gminnej Nr 060419C
w miejscowości Stablewice

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (35kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (417kB) pdf

 

Termin składania ofert upływa 24 marca 2009 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław

Informacji udziela Pan Marek Gesing tel.0-56 68 66 006 w.21

Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2009 r. o godz. 10:15.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - SIWZ (673kB) pdf
2. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 4  - zał-1 do 4 (157kB) pdf
3. Załącznik nr 5 do SIWZ - zał-5 (354kB) pdf
4. Załącznik nr 6 do SIWZ - zał-6 (272kB) pdf
5. Załącznik nr 7 do SIWZ - zał-7 (428kB) pdf
6. Przekroje (752kB) pdf

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego
1. z dnia 13.03.2009 r. - pytania i odpowiedzi (238kB) pdf
2. z dnia 18.03.2009 r. - pytania i odpowiedzi (592kB) pdf

metryczka


Opublikował: Pałucka Maria (3 marca 2009, 19:12:02)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (21 kwietnia 2009, 11:05:14)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2527