zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustów na Kanale Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 150 tyś euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Mirosław Rożek, ul. G. Zapolskiej 18, Chojnice. Cena wybranej oferty 130.950,82 netto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  
Przedmiotem zamówienia
jest budowa dwóch przepustów
na Kanale Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej
km 12+610 oraz km 13+460 w miejscowości Kokocko.ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (221kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77791&rok=2009-05-20


Termin składania ofert upływa 21 kwietnia 2009 r. o godz. 10:00


Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław

Informacji udziela Pan Marek Gesing tel.0-56 68 66 006 w.21

Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia 2009 r. o godz. 10:15.


Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - siwz (1456kB) pdf
2. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 4  - zał 1-4 (475kB) pdf
3. Załącznik nr 5 do SIWZ - zał nr 5 - przedmiar (858kB) pdf
4. Załącznik nr 6 do SIWZ - zał nr 6 - umowa (662kB) pdf
5. Załącznik nr 7 do SIWZ - zał nr 7 (2447kB) pdf
6.
Załącznik nr 8 do SIWZ - zał nr 8 - przekroje (500kB) pdf


Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
1. z dnia 07.04.2009 r. - pytania i odpowiedzi (433kB) pdf

metryczka


Opublikował: Pałucka Maria (27 marca 2009, 11:03:42)

Ostatnia zmiana: Dorota Śpiąkowska (20 maja 2009, 12:28:08)
Zmieniono: dodanie odnośnika do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie UZP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2175