zamówienie na:

Usługi transportowe przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław w ramach bieżących robót porządkowych i remontowych.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2009  11:00
wynik postępowania: Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 
Przedmiotem zamówienia
usługi transportowe przy pracach organizowanych
przez Urząd Gminy w ramach bieżących robót porządkowych i remontowych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (99kB) pdf


Termin składania ofert upływa 20 maja  2009 r. o godz. 11:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław

Informacji udziela Pan Jan Krelski oraz Pan Ryszard Jacher - w dni pracy Urzędu w godz. 7:30-14:45,  tel.0-56 68 66 006 w.31

Otwarcie ofert nastąpi 20 maja 2009 r. o godz. 11:15, pokój nr 20.


Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - SIWZ (1225kB) pdf


 

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (30 kwietnia 2009, 11:15:22)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (16 lipca 2009, 09:55:29)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1885