zamówienie na:

Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych na terenie Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Koperianow, Ul. Kołobrzeska 13/10, 85-704 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty 19,90 zł/m3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 
Przedmiotem zamówienia
jest
Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych na terenie Gminy Unisław.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (99kB) pdf


Termin składania ofert upływa 20 maja  2009 r. o godz. 12:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław

Informacji udziela Pani Barbara Wróbel, Pan Jan Krelski oraz Pan Ryszard Jacher - w dni pracy Urzędu w godz. 7:30-14:45,  tel.0-56 68 66 006

Otwarcie ofert nastąpi 20 maja 2009 r. o godz. 12:15, pokój nr 20.


Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - SIWZ (1300kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (30 kwietnia 2009, 11:37:11)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (16 lipca 2009, 09:52:22)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2715