zamówienie na:

dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Unisław
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. euro.

„Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus „

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (85kB) pdf

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego
Ekoterm Plus w ilości 190 000 litrów – teren Gminy Unisław.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin składania ofert upływa 27 maja  2009 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław

Informacji udziela Pani Barbara Wróbel  tel.0-56 68 66 006 w.22

Otwarcie ofert nastąpi 27 maja 2009 r. o godz. 10:15.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - siwz (924kB) pdf

2. Formularz ofertowy -  formularz (31kB) word

3. Oświadczenie -  oświadczenie (47kB) word

4. Wykaz osób - wykaz (25kB) word

5. Wzór umowy - umowa (49kB) word

6. Załącznik nr 5 - wykaz (25kB) word

7. Opis przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu (34kB) word  


 

metryczka


Opublikował: Dorota Śpiąkowska (18 maja 2009, 14:27:43)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (16 lipca 2009, 09:58:29)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1894