zamówienie na:

Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji "Przebudowa ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław" i "Remont drogi gminnej w miejscowości Stablewice"

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 Euro i poniżej 137.000 EURO
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie: Wpłynęła jedna oferta. Dokonano wyboru tejże oferty. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Unisław
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EURO i poniżej 137.000 EURO.

Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji "Przebudowa ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław" i "Remont drogi gminnej w miejscowości Stablewice".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23kB) pdf

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji" Przebudowa ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław" i "Remont drogi gminnej w miejscowiości Stablewice.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2009r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław (sekretariat)

Informacji udziela Pani Skarbnik Gminy,  tel.0-56 68 66 006 w.38

Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2009 r. o godz. 10:30.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - SIWZ (312kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (2 czerwca 2009, 09:09:07)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (21 lipca 2009, 12:50:28)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1906