zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 206 000 EURO
termin składania ofert: 9 lipca 2009  09:30
wynik postępowania: Uzasadnienie: Oferta spełnia warunki wymagane w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria wynikające z SIWZ, tj, 95,2. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Unisław
ogłasza przetarg nieograniczony na

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (59kB) pdf
 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:
 
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC).
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin składania ofert upływa 9 lipca 2009r. o godz. 9:30

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego - Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław (sekretariat)

Informacji udziela:
Joanna Inaszak
Maximus Broker Sp. Z o.o.
Ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń
Tel. (056) 669 05-37, fax (056) 664 47 06
Mail: Joanna.inaszak@maximus-broker.pl
Godziny pracy: pn-pt 8.00-16.00

Otwarcie ofert nastąpi 9 lipca 2009r. o godz. 10:00., w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 18.


Pliki do pobrania:

1. SIWZ - SIWZ (1425kB) pdf

2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Załącznik _1 (225kB) pdf

3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Załącznik_2 (779kB) pdf

4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Załącznik_4 (94kB) pdf

5. Wykaz lokalizacji - Wykaz lokalizacji (36kB) pdf

6. Pytania dotyczące przetargu - Klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia (352kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (23 czerwca 2009, 11:00:29)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (21 lipca 2009, 11:04:00)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2806