zamówienie na:

Konserwacja kotłowni olejowych oraz węzła cieplnego w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: \\\"CALESKO\\\", Ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin; wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Unisław ogłasza

Postępowanie na konserwację kotłowni olejowych oraz węzła cieplnego w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25kB) pdf


Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Do udzielania informacji odnośnie postępowania jest Pani Barbara Wróbel, tel. (056) 68 66 006 w.22

Kryterium - cena serwisowa 100%

Termin związania ofertą - 30 dni.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20, pok. 10.

Termin składania ofert upływa dnia 26 sierpnia 2009r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 26 sierpnia 2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20 w pokoju nr 15.


Plik i do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu Treść (28kB) pdf

2. SIWZ Treść (134kB) pdf

3. Formularze ofertowe Treść (44kB) pdf

4. Oświadczenie Treść (32kB) pdf

5. Wykaz osób uprawnionych Treść (9kB) pdf

6. Umowa Treść (117kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (6 sierpnia 2009, 11:18:50)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (10 września 2009, 08:26:54)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2540