zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego na budowę Przedszkola w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GBK - ZP/I/2009
wartość: poniżej 133 tyś. euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.P.U. "Inwestproj" Wojciech Osak, 87-152 Łubianka, Al. Jana Pawła II 4; uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z proponowaną ceną 51.240,00 zł. 
Przedmiotem zamówienia
jest opracowanie projektu budowlanego
 na budowę Przedszkola w UnisławiuTermin składania ofert upływa 26 sierpnia 2009 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław

Informacji udziela Pani Danuta Balik tel.0-56 68 66 006 w.22 w dni pracy urzędu w godz. 10.00-14.00

Otwarcie ofert nastąpi 26 sierpnia 2009 r. o godz. 10:15.


Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - SIWZ (5085kB) pdf
2. Załącznik nr 1  - Formularz oferty (436kB) pdf
3. Załącznik nr 2  - Oświadczenie z art.22 ust.1 (359kB) pdf
4. Załącznik nr 3  - Wykaz osób (269kB) pdf
5. Załącznik nr 4  - Wzór umowy (2155kB) pdf
6.
Załącznik nr 5  Koncepcja Przedszkola :

str.1 (423kB) pdf       str.2 (1628kB) pdf       str.3 (1134kB) pdf       str.4 (1368kB) pdf

str.5 (2040kB) pdf      str.6 (5805kB) pdf       str.7 (6614kB) pdf       str.8 (6101kB) pdf

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego (27kB) pdf - załącznik str1 (53kB) pdf   załącznik str2 (14kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Treść (225kB) pdf


                                                  

metryczka


Opublikował: Pałucka Maria (14 sierpnia 2009, 13:16:29)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (11 września 2009, 10:13:03)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1797