zamówienie na:

Remont drogi w miejscowości Gołoty

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp/1/09
wartość: Poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 28 września 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 860961 Brzoza; Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert-cena. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Unisław ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi w miejscowości Gołoty.

 

Termin Składania ofert - 28.09.2009r. godz. 10:00, Urząd Gminy Unisław, pok. nr 10

Kryterium oceny ofert - cena=100%

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia - Pani Barbara Wróbel, tel. (056) 68 66 006

Szczegółowa dokumentacja projektowa wraz z mapami jest do wglądu w Urzędzie Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20, pok. nr 15.

Otwarcie ofert - 28.09.2009r. godz. 10:15, Urząd Gminy Unisław, pok nr 19

 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ -                            Treść (489kB) pdf
2. Potencjał kadrowy -           Treść (18kB) pdf
3. Oświadczenie wykonawcy - Treść (25kB) pdf
4. Oświadczenie -                 Treść (21kB) pdf
5. Przedmiar robót -             Treść (16kB) pdf
6. Formularz ofertowy -         Treść (70kB) pdf
7. Umowa -                          Treść (183kB) pdf

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW:
1. Pytanie na temat rodzaju kruszywa Treść (18kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE JANKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Treść (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (4 września 2009, 10:04:48)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (1 października 2009, 08:32:53)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1767