zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego EKOTERM Plus

zamawiający: Gmina Unislaw
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU PETROMOT, Ul. Konińska 45, 62-650 Skulsk. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Unisław
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. euro na

„Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus „

________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (32kB) pdf

________________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego
Ekoterm Plus w ilości 190 000 litrów – teren Gminy Unisław.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin składania ofert upływa 27 maja  2010r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław, pokój nr 10 (I piętro)

Informacji udziela Pani Barbara Wróbel  tel. (56) 68-68-722

Otwarcie ofert nastąpi 27 maja 2010r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław, pokój nr 15 (II piętro).


Postać dokumentu - pliki do pobrania:

1. SIWZ (310kB) pdf

2. Załącznik nr 1 (62kB) pdf

3.  Załącznik nr 2 (19kB) pdf

4. Załącznik nr 3 (9kB) pdf

5. Załącznik nr 4 (91kB) pdf

6. Załącznik nr 5 (10kB) pdf

7. Załącznik nr 6 (30kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (12 maja 2010, 09:47:49)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (1 czerwca 2010, 12:21:38)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1974