zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych; ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej personelu w placówkach oświatowych.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 24 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy. Cena wybranej oferty: 26.653,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia warunki wymagane w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria wynikające z SIWZ. Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzsykał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  
____________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (290kB) pdf
___________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Unisław
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14 tys. euro na

„Kompleksowe ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych„


Postać dokumentu - pliki do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami (801kB) pdf


Zapytania wykonawców:

Zapytanie nr 1 (27kB) pdf
Zapytanie nr 2 (23kB) pdf

Modyfikacja do specyfikacji - zmiana terminu składania ofert modyfikacja SIWZ (720kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (11 czerwca 2010, 10:18:10)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (8 lipca 2010, 13:13:21)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2792