zamówienie na:

Remont drogi w miejscowości Gołoty.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/10
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 26 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Zamówienie udzielono: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Unisław ogłasza
przetarg nieograniczony na remont drogi w miejscowości Gołoty.

______________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (325kB) pdf

______________________________________________________________________

Termin składania ofert - 26.08.2010r. godz. 10:00, Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, pok. nr 10.

Kryterium oceny ofert - cena=100%.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia - Pani Barbara Wróbel, tel. (56) 68 68 722.

Szczegółowa dokumentacja projektowa wraz z mapami jest do wglądu w Urzędzie Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20, pok. nr 15.

Otwarcie ofert - 26.08.2009r. godz. 10:15, Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, pok. nr 16.

______________________________________________________________________

Postać dokumentu - pliki do pobrania:

SIWZ (487kB) pdf
Załącznik nr 1 (21kB) pdf
Załącznik nr 2 (25kB) pdf
Załącznik nr 3 (18kB) pdf
Załącznik nr 4 (70kB) pdf
Załącznik nr 5 (17kB) pdf
Załącznik nr 6 (160kB) pdf
______________________________________________________________________

Zapytania wykonawców:
1. Treść zapytania (31kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (28 lipca 2010, 11:25:21)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (29 września 2010, 08:51:11)
Zmieniono: Dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1681