zamówienie na:

Konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Usł. Serwisow. Specjalności Ins.-Inż \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"INSTAL-EKO\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Tadeusz Bogun, ul. Boboli 41/2, 87-100 Toruń 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Unisław ogłasza

Postępowanie na konserwację kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

___________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (37kB) pdf

___________________________________________________________________________________

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Do udzielania informacji odnośnie postępowania jest Pani Barbara Wróbel, tel. (056) 68 66 006 w.22

Kryterium - cena serwisowa 100%

Termin związania ofertą - 30 dni.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy Unisław,

ul. Parkowa 20, pok. 10.

Termin składania ofert upływa dnia 21 września 2010r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 21 wrzesnia 2010r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Unisław, Ul. Parkowa 20 w pokoju nr 15.


Plik i do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu Treść (40kB) pdf

2. SIWZ Treść (183kB) pdf

3. Formularze ofertowe Treść (44kB) pdf

4. Oświadczenie Treść (40kB) pdf

5. Wykaz osób uprawnionych Treść (14kB) pdf

6. Umowa Treść (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Pałucka Maria (16 września 2010, 11:22:18)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (5 października 2010, 11:41:03)
Zmieniono: Zmiana pliku z wynikiem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2573