Komisja Ekonomiczno-Rolnicza

KOMISJA EKONOMICZNO-ROLNICZA
Rady Gminy Unisław

Skład Komisji Ekonomiczno-Rolniczej:

1. Roman Laskowski - Przewodniczący
2. Wojciech Matuszewski - Wiceprzewodniczący
3. Adam Mularz - Sekretarz
4. Roman Jabłoński - Członek
5. Marcin Bojanowski - Członek

_________________________________________________________________________

Posiedzenia Komisji Ekonomiczno-Rolniczej

1. Dnia 27 września 2016r., godz. 17:00, Urząd Gminy Unisław, sala posiedzeń (II piętro, pok. 19) - dotyczy zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Unisław za I półrocze 2016r.

2. Dnia 18 października 2016r., godz. 17:00, Urząd Gminy Unisław, sala posiedzeń (II piętro, pok. 19) - dotyczy projektu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi na 2017r. oraz sprawy bieżące.

3. Dnia 29 listopada 2016r., godz. 17:00, Urząd Gminy Unisław, sala posiedzeń (II piętro, pok. 19) - dotyczy projektów uchwał XIX Sesji Rady Gminy Unisław.

4. Dnia 12 grudnia 2016r., godz. 17:00, Urząd Gminy Unisław, sala posiedzeń (II piętro, pok. 19) - dotyczy projektów uchwał XX Sesji Rady Gminy Unisław.

5. W dniu 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław dot. omówienia i zaopiniowania projektów uchwał XXI sesji.

6. W dniu 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław dot. omówienia i zaopiniowania projektów uchwał XXII sesji.

7. W dniu 7 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław dot. planu rozwoju sieci dróg gminnych.

8. W dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław dot. harmonogramu XXIII sesji Rady Gminy Unisław.

9. W dniu 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław dot. wniosków i spraw związanych z gospodarką gruntami.

10. Dnia 22 maja 2017 r. , godz. 17:00, Urząd Gminy Unisław, sala posiedzeń (II piętro, pok. 19) - omówienie i zaopiniowanie  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2016 r.

11. Dnia 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16:45 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Unisław na 2017 rok.

12. Dnia 12 czerwca  2017 roku ( tj. poniedziałek) o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Unisław w Sali posiedzeń pok.19 II piętro odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław , na których zostaną przedstawione sprawozdania jednostek podległych z działalności za 2016 rok oraz sprawy bieżące.

13. 19  czerwca 2017 roku o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji  Ekonomiczno-Rolniczej w sprawie wyboru kandydatur „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz na starostów dożynek gminno-powiatowych 2017 roku.

14. Dnia 18 lipca 2017 roku (wtorek)  o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Unisław - sala posiedzeń II piętro pok. 19 - odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Unisław - sprawy bieżące.

15. Dnia 22 sierpnia 2017 roku o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy Unisław (II piętro pok. Nr 19) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław w sprawie omówienia projektów uchwał XXV sesji Rady Gminy Unisław.

16. Dnia 27 września 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław dotyczące  omówienia i zaopiniowania projektów XXVI sesji, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za I półrocze 2017 r., oraz wniosków związanych z gruntami i nieruchomościami.

17. 24 października 2017 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Unisław  sala posiedzeń (II piętro, pok. 19), odbędzie się posiedzenie - dotyczy projektu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi na 2018r. oraz sprawy bieżące.

18. 28 listopada 2017 roku tj. wtorek o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Unisław  ( II piętro pok. 19), odbędzie się posiedzenie Komisji dotyczące omówienia i zaopiniowania projektów XXVII Sesji Rady Gminy oraz sprawy bieżące.

19. Dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19)-dotyczące omówienia projektów uchwał najbliższej Sesji Rady Gminy Unisław oraz spraw bieżących.

20. Posiedzenie komisji z dnia 5 grudnia 2017 roku zostaje przesunięta na dzień 11 grudzień 2017 roku na godzinę 17:00, Urząd Gminy Unisław II piętro pok. Nr 19.

21. Posiedzenie komisji z dnia 11 grudnia 2017 roku zostaje przesunięta na dzień 13 grudnia 2017 roku na godzinę 17:00, Urząd Gminy Unisław II piętro pok. Nr 19.

23. Dnia 22 stycznia 2018 roku, o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Unisław ( pok. 19 II piętro ) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław, w sprawie omówienie i zaopiniowania:
- projektów uchwał XXIX Sesji Rady Gminy Unisław,
- wniosków dotyczących dzierżawy gruntów i wykupu mieszkania
- sprawy bieżące.

24. Dnia 26 lutego 2018 r., tj. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Unisław, pok. Nr 19 II piętro odbędzie się posiedzenie komisji, w sprawie omówienie i zaopiniowania:
- projektów uchwał XXX Sesji Rady Gminy Unisław,
- wniosków dotyczących gospodarowania gruntami,
- sprawy bieżące.

25. Dnia 26 marca 2018 roku tj. poniedziałek, o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Unisław (pok. 19 II piętro),  odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław w sprawie:
-omówienia projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Unisław
- sprawy związane z nieruchomościami
- sprawy bieżące

26. Dnia, 17 kwietnia 2018 roku ( wtorek ), o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Unisław, pok. 19 II piętro, odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław, w sprawie omówienia projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Unisław, omówienia i zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2017 r., oraz sprawy bieżące.

27. Dnia 21 maja 2018 roku tj.( poniedziałek ), o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Unisław, pok. 19 II piętro odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Unisław. W sprawie omówienia materiałów oraz projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Unisław.

28. Dnia 16 lipca 2018 roku ( tj. poniedziałek ) o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Unisław pok. 19 II piętro, odbędzie się posiedzenie komisji w sprawie omówienia projektów uchwał na najbliższą sesje, oraz spraw związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

29. Dnia  21 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 w urzędzie gminy Unisław, sala posiedzeń (II piętro, pok. 19), odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy w sprawie omówienia projektów uchwał na najbliższą sesję oraz sprawy bieżące. 
_________________________________________________________________________

Uchwały powiązane

_________________________________________________________________________

Zasady i tryb działania Komisji Ekonomiczno-Rolniczej

Zasady i tryb działania Komisji Ekonomiczno-Rolniczej określa Statut Gminy Unisław (rozdział 7).
_________________________________________________________________________

Protokoły z powiedzeń Komisji Ekonomiczno-Rolniczej

1. Protokół nr 1/E-R/14 z dnia 1 grudnia 2014r. (459kB) pdf
2. Protokół nr 2/E-R/14 z dnia 4 grudnia 2014r. (697kB) pdf
3. Protokół nr 3/E-R/14 z dnia 9 grudnia 2014r. (1576kB) pdf
4. Protokół nr 4/E-R/14 z dnia 16 grudnia 2014r. (477kB) pdf
5. Protokół nr 5/E-R/15 z dnia 27 stycznia 2015r. (1090kB) pdf
6. Protokół nr 6/E-R/15 z dnia 17 lutego 2015r. (622kB) pdf
7. Protokół nr 7/E-R/15 z dnia 18 marca 2015r. (468kB) pdf
8. Protokół nr 8/E-R/15 z dnia 7 kwietnia 2015r. (816kB) pdf
9. Protokół nr 9/E-R/15 z dnia 5 maja 2015r. (918kB) pdf
10. Protokół nr 10/E-R/15 z dnia 12 maja 2015r. (587kB) pdf
11. Protokół nr 11/E-R/15 z dnia 12 maja 2015r. (543kB) pdf
12. Protokół nr 12/E-R/15 z dnia 1 czerwca 2015r. (409kB) pdf
13. Protokół nr 13/E-R/15 z dnia 22 czerwca 2015r. (463kB) pdf
14. Protokół nr 14/E-R/15 z dnia 23 czerwca 2015r. (378kB) pdf
15. Protokół nr 15/E-R/15 z dnia 28 lipca 2015r. (417kB) pdf
16. Protokół nr 16/E-R/15 z dnia 31 sierpnia 2015r. (459kB) pdf
17. Protokół nr 17/E-R/15 z dnia 7 września 2015r. (564kB) pdf
18. Protokół nr 18/E-R/15 z dnia 29 września 2015r. (290kB) pdf
19. Protokół nr 19/E-R/15 z dnia 26 października 2015r. (380kB) pdf
20. Protokół nr 20/E-R/15 z dnia 4 listopada 2015r. (653kB) pdf
21. Protokół nr 21/E-R/15 z dnia 5 listopada 2015r. (442kB) pdf
22. Protokół nr 22/E-R/15 z dnia 24 listopada 2015r. (1271kB) pdf
23. Protokół nr 23/E-R/15 z dnia 14 grudnia 2015r. (376kB) pdf
24. Protokół nr 24/E-R/16 z dnia 4 stycznia 2016r. (646kB) pdf
25. Protokół nr 25/E-R/16 z dnia 1 lutego 2016r. (570kB) pdf
26. Protokół nr 26/E-R/16 z dnia 30 marca 2016r. (759kB) pdf
27. Protokół nr 27/E-R/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. (511kB) pdf
28. Protokół nr 28/E-R/16 z dnia 11 maja 2016r. (561kB) pdf
29. Protokół nr 29/E-R/16 z dnia 19 maja 2016r. (723kB) pdf
30. Protokół nr 30/E-R/16 z dnia 8 czerwca 2016r. (660kB) pdf
31. Protokół nr 31/E-R/16 z dnia 27 czerwca 2016r. (361kB) pdf
32. Protokół nr 32/E-R/16 z dnia 26 lipca 2016r. (429kB) pdf
33. Protokół nr 33/E-R/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. (592kB) pdf
34. Protokół nr 34/E-R/16 z dnia 12 września 2016r. (522kB) pdf
35. Protokół nr 35/E-R/16 z dnia 27 września 2016r. (520kB) pdf
36. Protokół nr 36/E-R/16 z dnia 18 października 2016r. (1007kB) pdf
37. Protokół nr 37/E-R/16 z dnia 29 listopada 2016 r. (2754kB) pdf
38. Protokół nr 38/E-R/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. (57kB) pdf
39. Protokół nr 39/E-R/17 z dnia 15 lutego 2017 r. (433kB) pdf
40. Protokół nr 40/E-R/17 z dnia 15 lutego 2017 r. (399kB) pdf
41. Protokół nr 41/E-R/17 z dnia 7 marca 2017 r. (846kB) pdf
42. Protokół nr 42/E-R/17 z dnia 23 marca 2017 r. (682kB) pdf
43. Protokół nr 43/E-R/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. (698kB) pdf
44. Protokół nr 44/E-R/17 z dnia 22 maja 2017 r. (659kB) pdf
45. Protokół nr 45/E-R/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. (388kB) pdf
_________________________________________________________________________

Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (4 grudnia 2014)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (4 grudnia 2014, 08:11:33)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (15 października 2018, 11:28:28)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1432

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij