Rada Gminy Unisław

RADA GMINY UNISŁAW

Przewodniczący
Jarosław Szczeciak

Z-ca Przewodniczącego
Marcin Kalkowski

Z-ca Przewodniczącego
Adam Mularz


Skład Rady Gminy Unisław:

1. Tomasz Bartnik
e-mail: tomasz.bartnik@unislaw.pl

2. Dawid Berej
e-mail: dawid.berej@unislaw.pl

3. Tomasz Dworzecki
e-mail: tomasz.dworzecki@unislaw.pl

4. Tomasz Gurgul
e-mail: tomasz.gurgul@unislaw.pl

5. Mikołaj Jabłoński

6. Marcin Kalkowski
e-mail: marcin.kalkowski@unislaw.pl

7. Mateusz Komur
e-mail: mateusz.komur@unislaw.pl

8. Krzysztof Litkiweicz
e-mail: krzysztof.litkiewicz@unislaw.pl

9. Mateusz Łakomski

10. Wojciech Matuszewski
e-mail: wojciech.matuszewski@unislaw.pl

11. Gabriela Mucha

12. Adam Mularz
e-mail: adam.mularz@unislaw.pl

13. Szymon Musiał
e-mail: szymon.musial@unislaw.pl

14. Jarosław Pawlikowski

15. Jarosław Szczeciak
e-mail: jaroslaw.szczeciak@unislaw.pl

______________________________________________________________________________

Uchwały powiązane:


1. Uchwała nr I/1/18 Rady Gminy Unisław z dnia 20 listopada 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Unisław.
2. Uchwała nr I/2/18 Rady Gminy Unisław z dnia 20 listopada 2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Unisław.

______________________________________________________________________________

BIURO OBSŁUGI RADY GMINY UNISŁAW

Magdalena Kwiatkowska
Referent ds. Obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
II piętro, pok. 15
tel. (56) 68 68 722
e-mail: magdalena.kwiatkowska@unislaw.pl
______________________________________________________________________________

KOMPETENCJE RADY GMINY UNISŁAW
(na podstawie art 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym)

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. Uchwalanie statutu gminy.
2. Powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym
    księgowym budżetu.
3. Uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i
    udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu.
4. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Uchwalanie programów gospodarczych.
6. Ustalanie zakresu działania sołectw oraz przekazywanie im składników mienia do
    korzystania.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
    ustawach.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
    zarządu, dotyczących:
       - nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
       najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
       - przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
       - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
       wójta,
       - zaciągania długoterminowych pożyczek,
       - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez
       zarząd w roku budżetowym,
       - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
       granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
       - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
         z nich,
       - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
       - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
       jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
9. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na
      ten cel odpowiedniego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
      terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
      zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
      wznoszenia pomników.
14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów.
16. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Wytworzył: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2018, 11:26:16)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (8 lutego 2019, 10:53:05)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 703

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij